Už od začátku pandemie mezi lidmi panují diskuze na téma roušek a respirátorů. Ve zkratce lze říct, že pokud chcete (resp. musíte) chránit sebe, používáte respirátor. V zájmu ochrany ostatních lidí kolem vás používáte roušku.

Respirátor = polomaska

je zařízení určené k ochraně před vdechováním nebezpečných látek (zejména plynů) nebo prachových částic rozptýlených v ovzduší. V závislosti na druhu látek, před kterými má polomaska chránit rozeznáváme několik druhů a velikostí polomasek.  Existují dvě hlavní kategorie: respirátor čistící vzduch, který tlačí znečištěný vzduch přes filtrační prvek, a respirátor s přívodem vzduchu, do kterého se dodává alternativní přívod čerstvého vzduchu. V každé kategorii se používají různé techniky ke snížení nebo eliminaci škodlivých znečišťujících látek ve vzduchu.

Stejně rozsáhlé jsou oblasti jeho použití, od běžné ochrany osob při práci, přes medicínské nebo průmyslové polomasky, až po využití jako součást vojenské výstroje. Polomaska pouze zakrývá ústa a nos, při ochraně očí se musí nosit speciální brýle. Polomaska musí dobře doléhat k obličeji, takže tvář je třeba mít hladce oholenou.

Polomaska bývá určena k jednorázovému použití, ale lze ji za předpokladu nepoškození a hygieny znovu týmtéž člověkem použít. Polomaska s výdechovým ventilkem chrání nositele, ale nechrání okolí před nositelem, protože nefiltruje vydechovaný vzduch.

Účinnost respirátorů

Podle odborníků není ani ta nejlepší rouška na světě tak účinná, jako respirátor nejnižší třídy. Jediné funkční řešení, které může člověka před viry ochránit, je použít respirátor s filtrační třídou FFP3 a navíc s vydechovacím ventilem.

Ty nejlepší a nejúčinnější respirátory na světě se vyrábí v Česku. Jedná se o respirátory s nanovláknovou membránou. Ty dokážou zachytit až 99 % všech virů a bakterií. Odpovídají normě FFP3, což je nejpřísnější norma pro respirátory. Respirátory však samy o sobě proti virům, jako je například koronavir, nestačí. Šíření jakéhokoliv viru mohou lidé zabránit hlavně dodržováním jednoduchých hygienických pravidel. 

Standardy respirátorů

Standard respirátoru udává filtrační kapacitu (odstranění x % všech částic, které mají průměr větší než 0,3 mikronu)

  • FFP1 a P1  nejméně 80 %. Chrání proti nízké úrovni koncentrace jemného prachu a aerosolu na olejovém či vodním základě, která je obvyklá při ručním broušení a leštění, vrtání a řezání. Žluté označení 3M.
  • FFP2 a P2 – nejméně 94 %. Chrání proti střední úrovni koncentrace jemného prachu a aerosolu na olejovém či vodním základě, která je obvyklá při sádrování, cementování, broušení a při práci se dřevem. Modré označení 3M.
  • N95 – nejméně 95 %.
  • FFP3 a N99  nejméně 99 %. Chrání proti vyšší úrovni koncentrace jemného prachu a aerosolu na olejovém či vodním základě, která se vyskytuje při práci s nebezpečnými prášky ve farmaceutickém průmyslu nebo s biologickými činidly a vlákny. Ochrání před toxickým kouřem, radioaktivními částicemi, azbestem, viry a bakteriemi. Červené označení 3M.
  • P3  nejméně 99,95 %.
  • N100  nejméně 99,97 %.
  • Respirátory označené písmenem  R, můžete použít i opakovaně v souladu s pokyny výrobce. 
  • Při výběru je důležíté zvolit správnou velikost. Většinou můžete vybírat z velikostí S, M nebo L.
  • ​Respirátor nepoužívejte v kuse déle než dvě hodiny. Po dvou hodinách ho sundejte a dejte si alespoň desetiminutovou přestávku.
Co je respirátor?