Laboratorní diagnostika v akutní fázi onemocnění COVID-19 se v současnosti opírá pouze o přímý průkaz nukleové kyseliny SARS-CoV-2 (RT-PCR). Sérologické testy vzhledem k několikadennímu intervalu od prvních příznaků do nástupu protilátkové odpovědi (takzvané imunologické okno), mají pouze podpůrnou roli (doporučení WHO). Výsledky takových testů je třeba pro stanovení diagnózy akutního onemocnění COVID-19 vždy ověřit přímým průkazem viru.

Laboratoře musí proto, aby byl zajištěn dohled nad infekcí COVID-19, surveillance a hlášení výsledků vyšetření, stejně jako správné a bezpečné diagnostické postupy, zajistit dostatečné technické a personální vybavení, bezpečnost osob manipulujících se vzorky. Důležité je kromě kvality procesů také zapojení do hlášení vyšetřených výsledků dle požadavků MZ ČR (UZIS) a CŘT „Chytrá karanténa“, včetně systému konfirmací nejasných vzorků v NRL.

Přehled laboratoří splňujících výše uvedené podmínky a zapojených do systému hlášení a s nimi spolupracujících nemocnic k 24. 9. 2020:

1. Národní referenční laboratoř Státního zdravotního ústavu
2. Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě  
Spolupracující nemocnice:
Fakultní nemocnice Ostrava, Městská nemocnice Ostrava, Nemocnice s poliklinikou Havířov, Nemocnice s poliklinikou Karviná – Ráj (spolupráce s testováním covid), Sdružené zdravotnické zařízení Krnov, Karvinská Hornická nemocnice (mikrobiologická diagnostika) 
3. Fakultní nemocnice Hradec Králové
4. Nemocnice České Budějovice
5. Fakultní nemocnice v Motole
6. Nemocnice Na Bulovce
7. Laboratoře Agel, a. s., Ostrava
8. Fakultní nemocnice Brno 
9. Laboratoř Diagnostika Ústí n. L. 
10. Fakultní nemocnice Plzeň
11. Krajská nemocnice Liberec
12. SPADIA LAB, a. s.
13. Fakultní nemocnice Olomouc 
14. VIDIA-DIAGNOSTIKA, spol. s r. o. 
15. Oblastní nemocnice Trutnov, a. s. 
16. IFCOR klinické laboratoře Blansko
17. AESKULAB Ostrava
18. Lab In – Institut laboratorní medicíny KV
19. Slezská nemocnice v Opavě, CLMI
20. Nemocnice na Homolce
21. Krajská nemocnice T. Bati, a. s.
22. Institut klinické a experimentální medicíny (pro vnitřní potřeby IKEM)
23. GHC Genetics
24. Pardubická nemocnice
25. Litomyšlská nemocnice
26. Zdravotní ústav se sídlem v Ústí nad Labem
27. SYNLAB , Laboratoř Praha Cube
28. MeDiLa, spol. s r. o.
29. Oddělení klinických laboratoří Klatovské nemocnice, a. s.
30. Fakultní nemocnice U svaté Anny v Brně
31. Thomayerova nemocnice
32. Nemocnice Prostějov, Středomoravská nemocniční, a. s.
33. Ústav hematologie a krevní transfuze
34. Centrum kardiovaskulární a transplantační chirurgie Brno
35. CGB laboratoř, a. s., Ostrava – Vítkovice
36. Centrum molekulární a genové terapie Brno
37. EUC Laboratoře Praha
38. AESKULAB Hadovka Praha 6
39. TILIA LABORATORIES s. r. o.
40. Laboratoře experimentální medicíny Ústavu molekulární a
transakční medicíny LF UP a Fakultní nemocnice Olomouc
41. Státní veterinární ústav Jihlava
42. Masarykova univerzita, CEITEC, Brno
43. Všeobecná fakultní nemocnice v Praze
44. Biologické centrum AV ČR České Budějovice, Parazitologický ústav
Spolupracující nemocnice: 
Nemocnice Písek, Nemocnice Strakonice, Nemocnice Jindřichův Hradec, Nemocnice Tábor, Nemocnice Prachatice, Nemocnice České Budějovice, Nemocnice Český Krumlov, Nemocnice Třebíč, Nemocnice Pelhřimov 
45. NL – BioLAB, s. r. o., Praha
46. Oblastní nemocnice Příbram, a. s.
47. Topelex, s. r. o. 
48. Cytogenetická laboratoř Brno, s. r. o.
49. Bioptická laboratoř, s. r. o.
50. Centrální laboratoře FNKV
51. Scimed Biotechnologies
52. Mikrobiologický ústav AV ČR, v. v. i., Centrum ALGATECH 
Spolupracující nemocnice: 
Nemocnice Jindřichův Hradec, Nemocnice Tábor, Nemocnice Pelhřimov 
53. Ústav molekulární genetiky AV ČR, v. v. i., IMG Praha 
54. Nemocnice Strakonice, a. s.
55. Nemocnice Jihlava, p. o., LMG
56. Oblastní nemocnice Mladá Boleslav, a.,s., Klaudiánova nemocnice
57. Státní ústav jaderné, chemické a biologické ochrany, v. v. i. 
58. Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, PF 
Spolupracující nemocnice: 
Nemocnice Jindřichův Hradec, a. s., Nemocnice Český Krumlov, a. s., Nemocnice Strakonice a. s., Nemocnice České Budějovice a. s., Nemocnice Písek a. s., Nemocnice Prachatice, a. s., Nemocnice Pelhřimov 
59. Synlab, Laboratoř České Budějovice
60. Synlab, Laboratoř Brno – Modřice
61. Synlab, Laboratoř Chomutov
62. GENvia, s. r. o, Praha 9
63. Masarykův onkologický ústav, Brno
64. Bioinovia, s. r. o., ÚEM AV ČR – IBC
65. Biotechnologické a biomedicínské centrum AV a UK ve Vestci 
Spolupracující nemocnice: 
Ústav hematologie a krevní transfuze Praha 
66. Vaše laboratoře, s. r. o., Zlín
67. Česká laboratorní, s. r. o., Praha
68. Nemocnice Písek, a. s.
69. Nemocnice Nové Město na Moravě, p. o.
70. PREVEDIG medical, s. r. o.
71. Ústřední vojenská nemocnice, Vojenská FN Praha
72.  Sang Lab – klinická laboratoř s. r. o.
73. ELISABETH PHARMACON, s. r. o.
74. Nemocnice Břeclav p. o.
75. Ústav imunologie a mikrobiologie 1. LF UK
76. Krajská zdravotní a.s. Ústí nad Labem 
77. Státní veterinární ústav Praha (pro vnitřní potřeby SVU a SVS) 
78. Nemocnice s poliklinikou Česká Lípa, a. s.
79. Biofyzikální ústav AV ČR, v. v. i.
80. Agentura vojenského zdravotnictví, VZU, Těchonín (pro vnitřní potřeby AČR) 
81. Nemocnice Kyjov, OKM
82. Nemocnice Třebíč, CL
83. Laboratoře lékařské genetiky s.r.o., Pardubice
84. Nemocnice Znojmo, p. o.
85. Nemocnice Vyškov, p. o.
86. Nemocnice Havlíčkův Brod, p. o.
87. Nemocnice Boskovice, s. r. o.
88. Oblastní nemocnice Kolín, a. s.
89. Medicínské centrum Praha, s. r. o.
90. Státní veterinární ústav Olomouc (pro vnitřní potřeby SVU a SVS) 
91.  Nemocnice Šumperk, a. s.
92. Oblastní nemocnice Náchod, a. s.
93. Oblastní nemocnice Kladno, a. s. (pro vnitřní potřeby ONK) 
94. Nemocnice TGM Hodonín, p. o. 
95. Nemocnice Tábor, a. s.
96. Biologické centrum AV ČR České Budějovice, Ústav mol. biologie rostlin 
97. Všeobecná fakultní nemocnice v Praze, ULBLD, Sérologická laboratoř
98. Krajská zdravotní, a. s., Ústí nad Labem, Nemocnice Most, o. z.
99. Citylab, s. r. o.
Spolupracující nemocnice:
Nemocnice v Brandýse n. L., Nemocnice Slaný a Nemocnice Na Františku
100. Karlovarská krajská nemocnice, a. s.
101. Nemocnice Litoměřice, a. s.
102. Uherskohradišťská nemocnice, a. s.
103. DIA-GON MP, s. r. o., Cheb
104. Městská nemocnice Plzeň, Privamed, a. s.
105. Sdružené zdravotnické zařízení Krnov, p. o.
106. Nemocnice Rudolfa a Stefanie Benešov, a. s.
107.  Poliklinika AGEL, Dopravní zdravotnictví a. s., Plzeň
108.  ÚLD OKB Fakultní nemocnice v Ostravě
109. Vojenská nemocnice Brno
110. Nemocnice Prachatice, a. s.
111.  PRONATAL, s. r. o., Praha 4
112. Nemocnice Jindřichův Hradec, a. s. 
113. Elphogene, s. r. o., Praha 6
114. NL-BioLAB, s. r. o., Klatovy
115. Laboratoře Mikrochem, a. s., Olomouc
116. Orlickoústecká nemocnice, Nemocnice Pardubického kraje, a. s.
Seznam laboratoří určených pro testování na Covid-19